História obce

Obec leží v severnej časti Rimavskej kotliny pod južným úpätím Slovenského Rudohoria, v doline stredného toku potoka Kaloša. Obec vznikla r. 1961 zlúčením Nižnej a Vyšnej Kaloše.

Názov obce:

Nižná Kaloša:

  • 1247 Calysa,
  • 1427 Kalosa,
  • 1458 Also Kalosa,
  • 1927 Nižná Kaloša,
  • maď.:Alsókálosa.

Vyšná Kaloša:

  • 1427 Kalosa,
  • 1458 Felsew Kalosa,
  • 1927 Vyšná Kalosa,
  • maď.: Felsokálosa.

Nižná Kaloša je doložená v r. 1247. Vznikla na území spustošenom tatárskym vpádom , ktoré Belo IV. daroval hradným bojovníkom. V 15.storočí patrila Korláthovcom, neskôr viacerým zemepánom. V roku 1828 žilo v 58 domoch 453 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Vyšná Kaloša vznikla odčlenením od Nižnej koncom 14.storočí.

Počas tureckej nadvlády bola obec vyplienená. V roku 1773 tu žilo 12 rodín poddaných. V roku 1828 v 17 domoch žilo 140 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Najstaršou pamiatkou je kúria z prvej polovice 19.storočia a reformátorský kostol z r. 1889. V obci sa nachádzajú 2 kultúrne domy, verejná knižnica, materská škola, základná škola, futbalové ihrisko, 3 predajne s potravinami a 2 pohostinstvá.